بهترین شعرهای عاشقانه امروز و دیروز ایران و جهان

 • سه شنبه, ۳۰ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

نامه‌ای دیگر نوشتم کاش آن را خوانده باشد...

 • سه شنبه, ۳۰ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

خیره است چشمِ خانه به چشمانِ مات من...

 • جمعه, ۲۶ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۲ نظر
نمایش تصویر

چشم من، چشم تو را دید ولی دیده نشد...

 • جمعه, ۲۶ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

تو ای وحشی غزال و هر قدم از من رمیدن‌ها...

 • جمعه, ۲۶ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

میان این همه نجواها، صدای ماست که می‌ماند...

 • جمعه, ۲۶ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بر زبان جاری نشد شوری که در جان داشتم...

 • جمعه, ۲۶ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

از ضعف به هر جا که نشستیم، وطن شد...

 • جمعه, ۲۶ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

خدا بزرگ، خدا مهربان، خدا خوب است...

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

به هشیاران بگو آن می به ساغر برنمی‌گردد...

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی...

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کشیده‌ست غربت پلی از تو تا من...

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

شب چو در بستم و مست از می نابش کردم...

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

من از این زندگی چه می‌خواهم جز تماشای آسمان با تو...

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مرا ببخش که این قدر دیر برگشتم...

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ای عشق! ای ترنم نامت ترانه‌ها...

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

می‌کِشی روح مرا چون نقش یک ایوان کاشی...

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

روبه‌روی من فقط تو بوده‌ای...

 • پنجشنبه, ۱۸ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

رفته تصویرت ولی با من صدایت مانده است...

 • چهارشنبه, ۳ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

داد چشمان تو در کشتن من دست به هم...

 • چهارشنبه, ۳ آبان ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تو را نادیدن ما غم نباشد...

 • يكشنبه, ۳۰ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

چه‌قدر صبر کنم تا نشانه‌اش برسد؟

 • شنبه, ۲۹ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

اولم رام نمودی به دل آرامی‌ها...

 • جمعه, ۲۸ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

رفتی ولی کجا که به دل جا گرفته‌ای...

 • جمعه, ۲۸ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

غارت نموده‌ای همه را، عقل و دین همه...

 • جمعه, ۲۸ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم ...

 • جمعه, ۲۸ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آن که سودازدۀ چشم تو بوده‌ست منم...

 • جمعه, ۲۸ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی...

 • جمعه, ۲۸ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

به انتظار نبودی، ز انتظار چه دانی؟

 • جمعه, ۲۸ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آمده ما را بسوزاند، خدایا رحم کن...

 • پنجشنبه, ۲۷ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آن شب که تو را با دگری دیدم و رفتم...

 • پنجشنبه, ۲۷ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

نصیبم از تو به جز قلب پاره پاره چه بود؟

 • پنجشنبه, ۲۷ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

زان یار دلنوازم شکریست با شکایت...

 • پنجشنبه, ۲۷ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

خراج چین، سر زلفت ز مشک ناب گرفت...

 • پنجشنبه, ۲۷ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

عزیزم جنگجویی عاشقم، دریاب دردم را...

 • پنجشنبه, ۲۷ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

روم به جای دگر، دل دهم به یار دگر...

 • پنجشنبه, ۲۷ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

شانه ات را دیر آوردی سرم را باد برد...

 • پنجشنبه, ۲۷ مهر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

دست‌هایت کو؟ که دلتنگم برایِ دست‌هایت...

 • جمعه, ۳۱ شهریور ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

از خاطرات گمشده می‌آیم تابوتی از نگاه تو بر دوشم...

 • سه شنبه, ۲۸ شهریور ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند...

 • سه شنبه, ۲۸ شهریور ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران...

 • دوشنبه, ۲۷ شهریور ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

شادم نه این که فکر کنی غم نداشتم!

 • دوشنبه, ۲۷ شهریور ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تا تو با منی زمانه با من است...

 • يكشنبه, ۲۶ شهریور ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بود آیا که خرامان ز درم بازآیی؟

 • يكشنبه, ۲۶ شهریور ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آغاز به کار پروندۀ شعر عاشقانه

 • يكشنبه, ۲۶ شهریور ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف...

 • يكشنبه, ۲۶ شهریور ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

اى بوسه گاه جن و ملک، خاک پاى تو...

 • يكشنبه, ۲۶ شهریور ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

به دیدارم بیا هر شب...

 • يكشنبه, ۲۲ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

نامه هایت در صندوق پستی من...

 • يكشنبه, ۲۲ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بگذار چشم مست تو افسونگری کند...

 • يكشنبه, ۲۲ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

تا تو بودی در شبم، من ماه تابان داشتم...

 • يكشنبه, ۲۲ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

در هم شکست بغضِ من ... اما نگو چرا؟

 • يكشنبه, ۲۲ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

گم کرد شبی راه و مسیرش به من افتاد...

 • يكشنبه, ۲۲ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

گفتم بدوم تا تو همه فاصله‌ها را...

 • يكشنبه, ۲۲ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

دیدار ما هرچند دورادور، زیباست!

 • يكشنبه, ۲۲ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

با منِ دردآشنا، ناآشنایی بیش از این؟...

 • يكشنبه, ۲۲ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

همیشه چیزهایی را که نداشته ام...

 • دوشنبه, ۱۶ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

خوشا به بخت بلندم که در کنار منی...

 • دوشنبه, ۱۶ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

زخم بر دل دارم و سخت است پنهان کردنش...

 • دوشنبه, ۱۶ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

دیده ام بر دستهایت نقش زخم و پینه ها را...

 • دوشنبه, ۱۶ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تو نیستی و هنوز مورچه ها...

 • دوشنبه, ۱۶ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

زندگی جز تلخیِ اندوه، در کامم نبود...

 • دوشنبه, ۱۶ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تسلیت درگذشت استاد غلامرضا شکوهی

 • دوشنبه, ۱۶ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بدون مقصد پایانه‌ها شبیه هم‌اند...

 • دوشنبه, ۱۶ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

نمی دانم چرا با سرنوشت من چنین کردی...

 • دوشنبه, ۱۶ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مانند برگ نامه های کهنه تایم کن...

 • دوشنبه, ۱۶ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ای بی نشان محض نشان از که جویمت...

 • يكشنبه, ۸ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کسی که روی دلم زخم بی شمار گذاشت...

 • يكشنبه, ۸ مرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

هی می رویم و جاده به جایی نمی رسد...

 • پنجشنبه, ۸ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تاریک کوچه‌های مرا آفتاب کن...

 • پنجشنبه, ۸ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بپر بالاتر از اوهام و افکار و خیالاتم...

 • پنجشنبه, ۸ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

نامدگان و رفتگان از دو کرانه زمان...

 • پنجشنبه, ۸ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

زخم ها بسیار اما نوشداروها کم است...

 • پنجشنبه, ۸ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کبوترانه بیایی، من آشیان باشم...

 • پنجشنبه, ۸ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

باشد نخواهم گفت دیگر دوستت دارم...

 • پنجشنبه, ۸ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ای که معمار نگاه تو خرابم کرده ست...

 • پنجشنبه, ۸ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

عشق اگرچه حرف ربط نیست...

 • چهارشنبه, ۷ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بیا با من زندگی کن...

 • چهارشنبه, ۷ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ما چون دو دریچه، روبروی هم...

 • چهارشنبه, ۷ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

برای من که غمم در قوارۀ یک زن...

 • چهارشنبه, ۷ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

به رودخانه رسیدم، به آب و آبادی...

 • چهارشنبه, ۷ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تا کی در انتظار گذاری به زاری‌ام؟

 • چهارشنبه, ۷ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بیرون بیا! این روزه‌داران، ماه می‌خواهند...

 • چهارشنبه, ۷ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

من می‌روم ز کوی تو و دل نمی‌رود...

 • چهارشنبه, ۷ تیر ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تو را می‌خواهم، برای پنجاه سالگی ...

 • سه شنبه, ۳۰ خرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

از نخستین نگاه نخستین سحرگاه عالم...

 • سه شنبه, ۳۰ خرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

عمریست روزۀ لب معشوق بوده ام...

 • سه شنبه, ۳۰ خرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

زان شب که با تو دست در آغوش کرده‌ام

 • سه شنبه, ۳۰ خرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

این بوی روح پرور از آن خوی دلبرست

 • دوشنبه, ۱۵ خرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

عُمر را پایان رسید و یارم از در در نیامد‏

 • دوشنبه, ۱۵ خرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مرا هزار امید است و هر هزار تویی

 • دوشنبه, ۱۵ خرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

سالها قد تو را خامۀ تقدیر کشید

 • دوشنبه, ۱۵ خرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

از برای خاطر اغیار خوارم می‌کنی

 • دوشنبه, ۱۵ خرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ای مردمان بگویید آرام جان من کو؟

 • چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

شانه بر گیسو کشیدی، روی دوش انداختی

 • شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

از تو پنهان می‌کنم رنگ صدایم را هنوز

 • شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

فکر می‌کردم بیاید، چای دم کردم نیامد

 • جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کنارم هستی و با بودنت این خانه می رقصد...

 • جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مرا چه کار به این زندگی؟!

 • جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده...

 • جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

دزدیده می‌خرامی و پاورچین، رشکِ نسیمِ تُردِ سحرگاهی...

 • جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بگذار سر به سینۀ من تا که بشنوی...

 • جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

دوستت دارم پریشان‌، شانه می‌خواهی چه کار؟

 • جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

فرشی به زیرِ پای تو از سبزه‌زار بود...

 • جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست...

 • پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

هر تکّه از دنیای من، از ماه تا ماهی...

 • پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا...

 • پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت...

 • پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

به‌ لطف‌ یاد تو کز شور عشق‌ سرشاری‌...

 • پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

چنان در قید مهرت پای بندم...

 • پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آن روزها نام مرا حتی نمی‌دانست...

 • پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

چندی‌ست که چشمم به نگاه تو دخیل است...

 • پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

می‌رسی اخم می‌کنی که چرا: باز بوی سپند می‌آید؟

 • پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

هرگز نخواستم که بگویم تو را چقدر...

 • يكشنبه, ۲۷ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

نه توصیفی که می‌گویند راوی‌های افسانه...

 • يكشنبه, ۲۷ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

چه کرده عشق تو با من... فقط بیا و ببین!

 • پنجشنبه, ۲۴ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بی تو هر روز مرا ماهی و هر شب سالی‌ست...

 • پنجشنبه, ۲۴ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

قول دادم به کسی غیر تو عادت نکنم...

 • پنجشنبه, ۲۴ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

شب و روز مونس من غم آن نگار بادا...

 • يكشنبه, ۲۰ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ای نوبهار خندان از لامکان رسیدی...

 • يكشنبه, ۲۰ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تو را با غیر می‌بینم، صدایم در نمی‌آید...

 • يكشنبه, ۲۰ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

باد آمد و تلماسه‌ها را جابه جا کرد...

 • يكشنبه, ۲۰ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

اگر نفس هم از این پس به من امان بدهد...

 • سه شنبه, ۱۵ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

با گریه چو رود آمده‌ام راهِ درازی...

 • سه شنبه, ۱۵ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

یاد تو، پشت پنجره نشست...

 • سه شنبه, ۱۵ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

هر کس به تماشایی رفتند به صحرایی...

 • جمعه, ۱۱ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بگو که دوست دارمت!

 • جمعه, ۱۱ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

به بهار بدهکارم...

 • جمعه, ۱۱ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

امسال نیز یکسره سهم شما بهار...

 • جمعه, ۱۱ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

دانه با بهار، یک قرار داشت...

 • جمعه, ۱۱ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بوی بهار می‌شنوم از صدای تو...

 • پنجشنبه, ۳ فروردين ۹۶
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

سرما، اگر غلاف کند تازیانه را...

 • جمعه, ۲۷ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما...

 • پنجشنبه, ۲۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بی تو بودن را تمام شهر با من گریه کرد...

 • چهارشنبه, ۲۵ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

یک شب دلی به مسلخ خونم کشید و رفت...

 • سه شنبه, ۲۴ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

نسیمی بافه‌های گیسوانم را رها کرده...

 • يكشنبه, ۲۲ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

عاشقی محنت بسیار کشید...

 • يكشنبه, ۲۲ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

شاهد مرگ غم‌انگیز بهارم، چه کنم؟

 • يكشنبه, ۲۲ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

جای آن‌که رعد باشم تا پریشانت کنم...

 • چهارشنبه, ۱۸ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

آن‌که رخسار تو را این همه زیبا می‌کرد...

 • سه شنبه, ۱۷ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آه ای تنها بهار بخت من!

 • دوشنبه, ۱۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد...

 • دوشنبه, ۱۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آشکارا نهان کنم تا چند؟

 • دوشنبه, ۱۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

در گوش چاه گوهر نجوا نمی‌شکست...

 • دوشنبه, ۱۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

قرار بود که عمری قرار هم باشیم...

 • چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۱ نظر
نمایش تصویر

به اخمت خستگی در می‌رود، لبخند لازم نیست...

 • چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

چه شود به چهرۀ زرد من، نظری برای خدا کنی...

 • چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

خیال‌انگیز و جان‌پرور چو بوی گل سراپایی...

 • چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ما را به جز خیالت، فکری دگر نباشد...

 • چهارشنبه, ۱۱ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بسیار پیش‌تر از امروز دوستت داشتم...

 • دوشنبه, ۹ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

چه باک اگر که جهانی رها کنند مرا...

 • دوشنبه, ۹ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

چون طفل که از خوردن داروست پریشان...

 • دوشنبه, ۹ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

دیدن روی تو ظلم است و ندیدن مشکل است...

 • دوشنبه, ۹ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

خدا نقاشی‌ات کرد و به دیوار تماشا زد...

 • دوشنبه, ۹ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ظهرها گریه‌ام که می گیرد تلفن می‌زنم به لبخندت...

 • دوشنبه, ۹ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آواز عاشقانۀ ما در گلو شکست...

 • دوشنبه, ۹ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

من زیر باران در مسیر باد دل کندم...

 • دوشنبه, ۹ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

با خندۀ گیلاس‌ها همراه خواهد بود...

 • دوشنبه, ۹ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

یک بار از کنار تو بگذار بگذرم...

 • دوشنبه, ۹ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

همه شب دست به دامان خدا تا سحرم...

 • يكشنبه, ۸ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ای کاش رها کند منِ تنها را...

 • يكشنبه, ۸ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

این عشق ماندنی، این شعر بودنی...

 • يكشنبه, ۸ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

لحظۀ دیدار نزدیک است...

 • يكشنبه, ۸ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

من چرا دل به تو دادم که دلم می‌شکنی...

 • يكشنبه, ۸ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

آمد اما در نگاهش آن نوازش‌ها نبود...

 • يكشنبه, ۸ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تو را من چشم در راهم شباهنگام...

 • يكشنبه, ۸ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بی تو شکوفه‌های سحر وا نمی‌شود

 • يكشنبه, ۸ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

گرفت بار غمت را به دوش هرکس، مرد ...

 • يكشنبه, ۸ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

برگی به دستم بود گفتم: آخرین شعر است...

 • يكشنبه, ۸ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

گاهی گر از ملال محبّت برانمت...

 • شنبه, ۷ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

رنج‌ها از آسمان وقتی مقدر می‌شوند...

 • شنبه, ۷ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

صدا کن مرا، صدای تو خوب است...

 • شنبه, ۷ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

من زنده بودم اما انگار مرده بودم...

 • شنبه, ۷ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

دوست دارم که بر خلاف دلت، بیشتر شاعرانه فکر کنی...

 • شنبه, ۷ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

خبر به دورترین نقطۀ جهان برسد...

 • شنبه, ۷ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بخوان به نام گل سرخ، در صحاری شب...

 • شنبه, ۷ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

ای آنکه دوست دارمت، اما ندارمت...

 • شنبه, ۷ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

هوای روی تو دارم نمی‌گذارندم

 • شنبه, ۷ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

تو کیستی، که من این‌گونه بی تو بی‌تابم؟

 • شنبه, ۷ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده‌ام...

 • جمعه, ۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

به سینه می‌زندم سر، دلی که کرده هوایت ...

 • جمعه, ۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

کشیده است به رسوایی و جنون کارم

 • جمعه, ۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

خدا تو را کلمه خواند و در دهانم ریخت ...

 • جمعه, ۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

نگاه کن که غم درون دیده‌ام ...

 • جمعه, ۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

مجالی نیست تا برای گیسوانت جشنی بپا کنم ...

 • جمعه, ۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

حالم بد است مثل زمانی که نیستی!

 • جمعه, ۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

عشقت‌ اندوه‌ را به‌ من‌ آموخت...

 • جمعه, ۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

من از عهد آدم تو را دوست دارم ...

 • جمعه, ۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

خدای من! چه می‌بینم؟ چه می‌بینم خدای من؟

 • جمعه, ۶ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

دلبران اخترند و تو ماهی ...

 • پنجشنبه, ۵ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

نظر به روی تو هر بامداد نوروزی ست ...

 • پنجشنبه, ۵ اسفند ۹۵
 • شعر عاشقانه
 • ۰ نظر
نمایش تصویر

به نام ذات عشق