از نخستین نگاه نخستین سحرگاه عالم

در نگاه هراسیده‌ هرچه حوّا و آدم

از میان همه دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها

آن‌چه گفتند و دیدند

از شادی و غم

چشم تو

خوش‌ترین رویداد جهان است

لحظه چشم‌هم‌چشمی عاشقان است!

 

#علی_محمد_مودب