نسیمی بافه‌های گیسوانم را رها کرده

خدا با بی‌قراری سرنوشتم را بنا کرده

همیشه معتقد بودم که عشق افسانه‌ای واهی‌ست

ولی انگار حالا در دلم آتش به پا کرده

پشیمان است هرکس عشق را پنهان نگه دارد

پشیمان‌تر کسی که عشق خود را بر ملا کرده

مگو با هیچ‌کس راز دلت را... زود می‌میرد

گل سرخی که مشتش را برای خلق وا کرده

زمین هم دوست دارد در کنار آسمان باشد

ولی تنها به یک دیدار از دور اکتفا کرده

تو روز آخر اسفند، من آغاز فروردین

خدا ما را به همدیگر رسانده یا جدا کرده؟

 

طیبه عباسی