خدا بزرگ، خدا مهربان، خدا خوب است

تو خوب هستی و من خوبم و هوا خوب است

دلم اگرچه شکسته، اگرچه بیمار است

ولی به عشق تو چون هست مبتلا، خوب است

مریض عشق تو هرگز شفا نمی‌خواهد

چرا که درد از این دست، بی‌دوا خوب است

مگو که درد و بلایت به جان من بخورد

به راه عشق اگر درد، اگر بلا خوب است

خوشم به خنده و اخم و گلایه‌ات، زیرا

هر آن‌چه می‌رسد از جانب شما خوب است

 

محمود اکرامی