با خندۀ گیلاس‌ها همراه خواهد بود

راهی که چون دیدار ما کوتاه خواهد بود

بالای درها روی کاشی‌های سبز آبی

با خطّ نستعلیق، بسم الله خواهد بود

حتماً کنار حوض، سقاخانه می‌سازند

آن روزها عهد کدامین شاه خواهد بود؟

صدها غزل از من به رسم یادگاری بر-

قلب صنوبرهای خاطرخواه خواهد بود

اینجا همیشه جای گرمی نذر گنجشکان

حتی میانِ برفِ بهمن ماه خواهد بود!

در بین آدم‌های دنیا، ما گل سرخیم

از رازمان تنها خدا آگاه خواهد بود

روزی برای عاشقانِ خسته از دنیا

جای قرار ما زیارتگاه خواهد بود

 

اعظم سعادتمند